Cantilever Bridge

بریج کانتی لور که برای نصب آن تنها به یک دندان مجاور سالم نیاز است.
برخلاف پل سنتی، برای نصب کانتی لور تنها به یک دندان سالم در مجاورت جای خالی نیاز است. دندان را تراش می دهند تا روکش بریج روی آن قرار داده شود. باز هم به نظر می رسد کاشت ایمپلنت دندان بهتر از این روش باشد.
معایب، مزایا و قیمت بریج دندان کانتی لور
از این پل دندانپزشکی تنها برای پر کردن دندان های جل استفاده می شود زیرا قدرت و استحکام کافی برای پر کردن جای دندان های آسیاب را ندارد.
خطر شکستگی آن بیشتر است
احتمال شل شدن روکش وجود دارد
از فلز-سرامیک، سرامیک و زیرکونیا ساخته می شوند