Inlay & Onlay

اینله : در داخل دندان قرار گرفته و تنها قسمت داخلى دندان بازسازى مى شود.
آنله : دندان را احاطه می کند و برآمدگى دندان هم بازسازى شود.

از INLAY , ONLAY  در چه مواردی استفاده می شود؟
  • جهت  زیبایى
  • تعویض ترمیم هاى گذشته
  • پوسیدگى هاى دندان متوسط تا شدید
  • در بعضی موارد جایگزین روکش در دندان ها
مزایای  INLAY – ONLAY چیست ؟
  • زیبایى و همرنگی با دندان
  • رنگ غیر قابل تغییر
  • طول عمر بالا :  اینله و آنله سرامیکى از سرامیکهاى سخت و بادوام ساخته مى شوند که تا ٣٠ سال دوام دارند.
  • افزایش استحکام دندانها : این نوع درمان خصوصا آنله تا ٧۵٪ به استحکام دندانها کمک مى کند در صورتی که ترمیم هاى معمولى تا ۵٠٪ باعث کاهش استحکام دندان مى شوند.
  • عدم نشت باکتری ها از لبه هاى آن ودر نهایت جلوگیری از نیاز مجدد به درمان و افزایش عمر دندان مى شود.
  • سازگارى با بدن

مراحل انجام کار بسیار شبیه روکش دندان است اما در INLAY   و ONLAY   سطح بسیار کمتری از دندان تراشیده می شود.
نکته: در روکش تاج طبیعی دندان به طور کامل تراشیده می شود و تاج مصنوعی جای تاج طبیعی را می گیرد.