P.F.M

در واقع در معنای لغوی خلاصه شده ی سرامیک جوش خورده به فلز است. روکش های پی اف ام، بر پایه فلز است و بخش قابل رویت آن که وظیفه ی زیبایی را بر عهده دارد، از جنس چینی است. روکشای pfm ، نسبت به روکش های سابق فلزی، زیبایی بیشتری دارند اما عمر مفید و استحکام آن ها کمتر است. روکش های پی اف ام، در برابر روکش های سرامیکی نیز دارای استحکام بیشتر و زیبایی کمتر هستند. طول عمر روکش های پی اف ام، از روکش های تمام سرامیک بیشتر و از روکش های فلزی کمتر است.
از روکش های پی اف ام می توان برای دندان های جلویی، خلفی و حتی در بریج و ایمپلنت ها نیز استفاده کرد.
دوام و استحکام pfm چه قدر است؟
این روکش در دسته سخت جانان قرار میگیرد و بسیار در برابر تراشه و ترک مقاوم است، به همین دلیل است اولین انتخاب دندان پزشکان برای ترمیم دندان روکش های pfm میباشد.
این روکش برای افرادی که دندان های خود را ساییده یا سفت میکنند نیز توصیه میشود چرا که استحکام pfm دوام بیشتری نسبت به دیگر تاج های دندانی دارد (در کم ترین حالت 15 سال)